Đến tháng 11 Tỉnh Đồng Nai đã trao đổi
1.467.798
văn bản qua mạng
giữa 202 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 23:00 ngày 16/11/2018)