Đến tháng 9 Tỉnh Đồng Nai đã trao đổi
1.170.535
văn bản qua mạng
giữa 201 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 23:00 ngày 18/09/2018)