Đến tháng 5 Tỉnh Đồng Nai đã trao đổi
613.097
văn bản qua mạng
giữa 204 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 23:00 ngày 25/05/2018)