Đến tháng 7 Tỉnh Đồng Nai đã trao đổi
896.655
văn bản qua mạng
giữa 203 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 23:00 ngày 21/07/2018)